BİR YAZAR BİR KİTAP, ALİ ARTUN

08.03.2023 tarihinde Hacettepe Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü ile yapılan konuşma kaydıdır.